Informacja katastralna powiatu skierniewickiego
Pomoc      Strona główna   Strona Starostwa
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
Działki
Granice działek
Numery działek
Kontury klasyfikacyjne
Granice konturów
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Granice użytków
Oznaczenia użytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Rzeźba
Obszar "Natura 2000"
"Tereny zagrożone"
ROŚ
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg