Herb Geoportal Powiatu Skierniewickiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Skierniewickiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz. 1382) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Skierniewickiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Skierniewickiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Skierniewicki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków oraz osnów geodezyjnych dostępne są do pobrania
poprzez usługę wfs pod adresem:
http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja podpisów cyfrowych systemu PZGiK:
Weryfikuj podpis
INSTRUKCJE:
Zakładanie konta i logowanie
Udostępnianie materiałów zasobu w oparciu o wniosek
Dane opisowe EGiB
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski na naradę koordynacyjną (ZUD)
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami